studio grafiki      DTP      projekt      druk
   książka      katalog      plakat
   tekst      tłumaczenie      redakcja
   promocja      identyfikacja marki      strategia
   multimedia      webBook      banner


Możemy

   zaprojektować książkę, katalog, broszurę, plakat, reklamę
   przygotować publikację do druku oraz nadzorować cały proces druku
   udzielać konsultacji i pomocy w całym procesie tworzenia publikacji
   opracować publikację w formie elektronicznej (e-book)
   opracować publikację w unikatowej wersji webBook (rozwiązanie autorskie CAN)
   redagować teksty, dokonywać ich korekty
   tłumaczyć na angielski, chiński (i odwrotnie)
   opracować system identyfikacji marki lub elementy systemu
   przygotować strategię reklamową
   opracować prezentację multimedialną, banner internetowy